INFORMATION

praoportalen.se är ett webbaserat system för en mer effektiv hantering av praktik. Systemet bygger på SYO 2000 som funnits sedan 1998.
- Jobba enskilt eller i grupp med samordnare.
- Enkelt men kraftfullt.

Sagt om praoportalen.se:
”Det är så enkelt. Matchningen elev-praktikplats tar mig bara någon timme att göra…”
Inger Andersson Tärnan, Vänersborg

elever

NYHETER

 • Företagswebb
 • Företag loggar in och redigerar sina uppgifter, ser sina praktikanter.
  Förtetaget fyller i arbetsplatsbeskrivning efter skolans krav
 • SMS - Avisering
 • Skicka sms till elev, handledare osv.
  Skicka grupp-sms eller enskilda
 • Kundportal
 • För att du som kund ska kunna ta ett steg till.
  Din egen sida där din info finns och företg kan ange intresse
 • Studiebesök
 • Ange de företag som tar emot studiebesök
  Lärare kan sedan gå in och söka på vilka företag/brasch som tar emot studiebesök
 • Föreläsning
 • Ange de företag som tar har föreläsningar
  Lärare kan sedan gå in och söka på vilka företag/brasch som föreläser

KUNDPORTAL

Vänersborgskommun
Jönköpingskommun
Habokommun
Blommenbergsskolan